Reunió amb les Regidores per CIU Senyores Marta Gispert i Cristina Simó

Comparteix

El proppassat 18 de juliol, a les 20:00 hores, membres de la Junta de l’Associació s’han reunit amb les regidores per CiU a l’Ajuntament de Lleida, Marta Gispert i Cristina Simó.  La reunió, molt esperada per la Junta de la nostra Associació, tenia com a principal finalitat transmetre a les regidores la nostra preocupació per la deriva a la qual està conduent l’Ajuntament de Lleida el nostre barri. Si bé tothom és sabedor que en els darrers 12 anys l’única inversió finalitzada que ha tingut el nostre barri ha estat el parc infantil Turó de Gardeny, amb una inversió no superior al 50.000 euros, el cert és que les mancances que patim, així com tota la Zona Territorial 9 de Lleida, a la qual pertanyem, són innumerables. En aquesta línia es va desenvolupar la reunió.

La Junta va mostrar la seva

indignació per la mancança d’un pla espe

cífic de millora de tot l’entorn del Turó de Gardeny.  Hem de recordar que aquest em

plaçament és una de les zones emblemàtiques de Lleida d’impossible reemplaçament i, per tant, requereix d’una urgent actuació que consolidi el patrimoni monumental i natural allí ubicat. Al mateix temps, la Junta informà les regidores que l’Associació va presentar, en les darreres convocatòries del “concurs-festival anomenat Pressupostos Participatius” diferents projectes la finalitat dels quals era dignificar el Turó de Gardeny i que les dues vegades aquests projectes ni tan sols vam passar el primer filtratge. Els nostres veïns i veïnes estan molt sensibles amb l’abandonament que les diferents institucions estan duent al Turó de Gardeny i estan molt preocupats pels usos que se li pugui donar, ja que, pel que sembla, per qualsevol cosa val. Les regidores vam prendre nota i es van mostrar molt favorables a les nostre inquietuds.

Aprofitant la ben entesa, la Junta va informar dels darrers actes vandàlics que cert jovent acostuma a realitzar darrerament en l’explanada on avui dia està ubicada la discoteca The Hill, Summer Night.  Aquest actes van més enllà del quasi tradicional “botelló”, ja que s’ha d’afegir trencades de vidres de vehicles, destrosses a les instal·lacions del Museu del Clima… Sobre aquest tema, les regidores prengueren nota i es van comprometre a informar i tractar aquest tema amb la regidoria de Seguretat, en concret amb la Sra. Sara Mestres.

Per altra banda, i ja en l’equador de la reunió, la Junta explicà que la deixadesa en la que es troba el carrer Cardenal Cisneros és intolerable. Voreres i altres espais públics estan totalment abandonats i la vegetació allí present mostra greus trets de supervivència èpica. La Junta informà que des de l’Associació en vàries ocasions, s’havia sol·licitat l’actuació urgent dels organismes encarregats del manteniment i neteja de la zona, però que alguna cosa estava passant ja que la realitat era que la zona està en molt mal estat general.

A tot això es va afegir també el tema de la situació de difícil recuperació del camí amb travesseres de fusta i il·luminació bucòlica que comunica la falda Nord del Turó amb el seu cim, el qual, des de fa tres anys, ha perdut tot el cablejar elèctric, i per tant, la il·luminació. Aquest camí ha passat de ser un camí idíl·lic per passejar, o fer esport en general, a ser un punt focs en quan a seguretat es refereix. La Junta, en el seu moment, va fer la pertinent reclamació, però els resultats són el que són: tot segueix igual. Les regidores es van comprometre a reclamar en la comissió municipal corresponent la seva recuperació i manteniment.

Per últim, la Junta va informar que l’Associació està preparant un dossier on s’exposarà totes les deficiències existents al nostre barri i les possibles actuacions correctores, i que una vegada estigui confeccionat i presentat públicament en un acte específic  a determinar durant les Festes Majors del Barrí Turó de Gardeny se’ls hi facilitarà una còpia.