Reunió amb The Hill, Summer Nights

Comparteix

Els responsables de la discoteca The Hill, Summer Nights de Lleida es va  reunir ahir amb l’Associació Veïnal Turó de Gardeny en la seu de l’Associació per valorar i buscar solucions als aldarulls que s’han produït recentment al voltant del centre lúdic i que han ocasionat molèsties a veïns i veïnes del barri Turó de Gardeny.

L’Associació Turó de Gardeny, després de rebre queixes del veïnat a causa del soroll que en determinats moments causava les instal·lacions de la discoteca i dels aldarulls que clients de l’entitat causaven en les immediacions del centre, va convocar aquest reunió; tal i com ambdues entitats es van comprometre a fer en cas de que es produís situacions com les que ara són motiu de crítica i queixa. Els responsables de la discoteca explicaren que en tot moment els centre lúdic ha respectat el compromís de vetllar per la convivència entre veïns i veïnes i el centre d’oci. Que tot el seu sistema tècnic musical està controlat per limitadors de so que funcionen automàticament si es dóna el cas que els diferents sonòmetres del recinte detecten un índex de soroll superior al permès i acordat en el ple de condicions de la concessió. Que, de totes maneres, l’entitat inspecciona cada dia d’activitat el soroll que pot ocasionar l’activitat lúdica, i que, des del seu inici mai s’ha sobrepassat els índex establerts. Que el registre dels sonòmetres estan connectat en xarxa amb l’ajuntament i que es poden comprovar en tot moment. Que, en tot cas, el soroll percebut pel veïnat podria haver estat conseqüència de vent, ja que de vegades el canvi de direcció del vent produeix aquestes alteracions. Que continuaran vetllant pel benestar del barri i la convivència entre el centre lúdic i veïnat.

L’Associació veïnal incidí en la necessitat de col·laborar entre ambdues entitats en allò que va més enllà a les instal·lacions de la discoteca; concretament, en l’eradicació dels actes incívics  que es produeixen fora del recinte de la discoteca. L’associació explicà que havien pres diferents mesures al respecte i que els cossos policials de Lleida estaven informats. Per la seva part, els representants de la discoteca explicaren que, a iniciativa pròpia, i amb la idea de col·laborar amb el barri, havien decidit dur a terme la neteja de tot el pàrquing existent en les immediacions del complex lúdic i de gran part del la zona enjardinada del voltant del Turó de Gardeny, la qual feina mesos que no s’havia netejat. Que, a més a més, estaven duent a terme altres accions de neteja i ordre en les immediacions del recinte, de vegades amb els seus propis mitjans, tot i necessitar d’ajut extern com la ubicació en la zona de papereres públiques i contenidors de brossa i reciclatge.

L’associació veïnal va agrair l’esforç que l’entitat d’oci estava fent per mantenir el civisme i la convivència en el barri, però va recordar que el dret al descans és compatible amb l’oci nocturn sempre i quan es respecti els principis mínims de civisme.