Reunió de treball per la construcció del primer parc generacional del barri Turó de Gardeny

Comparteix

Aquest dilluns, 25 de juliol, l’Associació Veïnal Turó de Gardeny es va reunir amb Regidor de Participació Ciutadanael senyor Joan Gómez, i el regidor de Promoció i gestió de l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat el senyor Fèlix Larrosa i tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament. Durant la reunió es van definir les línies generals per a la construcció del primer parc del barri Turó de Gardeny. La tècnica d’urbanisme presentà un esborrany de projecte a partir del qual poder treballar fins arribar a un principi d’acord entre veïns i ajuntament. L’Associació, en un primer moment, va manifestar el seu neguit pel fet que l’Ajuntament no hagués demanat la participació del veïnat del Turó de Gardeny en la confecció d’aquest primer esborrany, ja que són els veïns i veïnes del barri els i les que coneixen millor les mancances i necessitats de tot el veïnat. Tot i així, van agrair al senyor Larrosa i als assistents el fet d’haver estat convidats a aquesta reunió.

Durant la conversa, l’Associació veïnal demanà que l’espai reservat per la construcció del parc hauria de ser tot l’espai existent entre l’edifici Alosa i la Ludoteca de Gardeny, ja que aquest espai existia, estava lliure i, segons la planificació urbanística de l’Ajuntament, era una zona destinada a Serveis Municipals, i que el 80% d’aquests terrenys eren de propietat municipal i que, a més a més, d’aquesta manera, es podria aprofitar l’espai perquè la gent jove i la gent gran del Turó de Gardeny també tinguessin el seu lloc de trobada i d’esbarjo dins del seu barri

Al mateix temps, i ja concretant sobre les característiques del parc, es va demanar que el parc tingués il·luminació suficient i adequada segons normativa, ja que l’existent actualment en aquest espai no era suficient i no cobria les necessitats de tota la zona. També, l’associació, demanà que es posés una tanca dissuasòria entre la vorera del passeig Onze de Setembre i el parc, per tal de delimitar els espais. Es demanà, també, l’habilitació d’un espai en condicions per gossos i una vorera dissuasòria entre l’edifici Residencial Alosa i el parc per tal de delimitar aquests dos espais. El senyor Tinent Alcalde es va comprometre a estudiar les propostes i valorar la seva viabilitat.

En altre ordre de coses, i aprofitant la avinentesa, l’associació veïnal explicà als representants de l’ajuntament les diferents mancances que, en aquest moment, patia el barri Turó de Gardeny, fent esment al lamentable estat de l’asfalt del carrer Ferren el Catòlic, a la greu mancança d’aparcament de vehicles rodats al barri, la total manca de neteja de la falda del Turó de Gardeny, l’estat dels fanals al carrer Ferran el Catòlic, així com la mancança, en determinats llocs del barri, de papereres i bancs. El senyor Larrosa es va comprometre a estudiar la situació i a solucionar, en la mesura del possible, aquestes incidències i, respecte l’asfaltat del carrer Ferran el Catòlic, explicà que era una de les seves prioritats i que l’ajuntament tenia el compromís de realitzar l’asfaltatge al 2017, ja que enguany es volia prioritzat l’asfaltatge del carrer Valladolid.

Durant la reunió, el senyor Larrosa informà a l’Associació Veïnal que en breu s’iniciarà la urbanització de la meitat del que queda per construir del Passeig Onze de Setembre; en concret, a partir del carrer Joc de la Bola en sentit Turó de Gardeny. Sobre aquest tema, i després d’estudiar els plànols presentats en la reunió, l’Associació Veïnal Turó de Gardeny demanà que, en tot cas, es tingués present, en la urbanització de la zona la gran mancança d’aparcament, la qual cosa es veia agreujada per l’existència del Camp de Futbol de Gardeny ja que durant tot l’any són centenars els veïns de Lleida i d’altres indrets a la província de Lleida que hi acudeixen per practicar i/o gaudir d’aquest esports i, evidentment, necessiten un espai per poder aparcar els seus vehicles.

Un altre tema que es va tractar en la reunió va ser la construcció de l’aparcament de vehicles al barri. L’Associació veïnal explicà que aquest tema era molt preocupant i que urgia la construcció i/o habilitació d’aquest espai. Els representants de l’ajuntament manifestaren que n’eren conscient i que ja preveien, per properes construccions i urbanitzacions a la ciutat de Lleida ampliar els espais d’aparcament. L’Associació veïnal valorà molt positivament aquesta iniciativa, però manifestà que, en aquest moment, era de suma urgència solucionar el problema d’aparcament del barri Turó de Gardeny i que l’ajuntament tenia totes les eines legals per poder habilitar una zona d’aparcament en condicions en benefici dels veïns del barri Turó de Gardeny i de tots els ciutadans de la ciutat de Lleida.

Per altra banda, l’Associació veïnal manifestà el seu neguit per la mancança d’una zona comercial al barri. Que el barri Turó de Gardeny havia de ser una zona d’expansió de la ciutat de Lleida i que, geogràficament, presentava les característiques apropiades per ser una zona dinamitzadora del comerç i dels serveis de la ciutat de Lleida. Que, segons es desprenia de l’esborrany del nou POUM de la ciutat de Lleida, el barri Turó de Gardeny no havia de créixer i, evidentment, el veïnat del barri Turó de Gardeny i del barris adjacents opinaven el contrari. Lleida ha de ser una de les ciutats més importants, dinàmiques i de futur de Catalunya i, per tant, no és pot barrar el creixement de cap barri de la ciutat. Que l’habilitació d’una zona comercial al barri beneficiaria a la ciutat de Lleida en general i en particular als veïns del barris adjacents i, per tant, el barri Turó de Gardeny, el barri de La Mariola, el barri Joc de la Bola, el barri Ciutat Jardí, entre d’altres, podrien esdevenir barris més dinàmics, experimentant un salt qualitatiu de millora en tots els sentits. Els representants de l’ajuntament respongueren que no depenia de l’Ajuntament, ja que era la iniciativa privada la que incidia sobre on instal·lar-se i que, en principi, no tenien previst cap zona comercial al barri. Que, tot i això, possiblement, segons plànol mostrat en la reunió, hi havia la idea d’urbanitzar la banda dreta del carrer Albert Porqueras, però que era molt aviat per determinar com i quan. L’Associació veïnal insistí en la importància per Lleida i pel barri en dinamitzar comercialment la zona.

Per finalitzar, els representants de l’Ajuntament informaren que les obres, tot i estar previstes iniciar-les al setembre, després de les aportacions i millores exposades en la reunió, la qual cosa implicava haver de estudiar la seva viabilitat i, conseqüentment, la modificació del projecte, suposaria un petit retard en l’execució i, presumiblement, aquestes s’haurien d’iniciar a l’octubre de 2016.