@Parc_gossos “seguiment trimestral dossier Parc de Gossos”

Comparteix

Realitzem el primer seguiment de dossier presentat a l’actual equip de govern el passat mes de març.

parc

Com podreu observar, no s’ha realitzat pràcticament cap actuació sobre la zona.

Per tot això, tornarem a comunicar a l’ajuntament les tres necessitats més urgents del parc de gossos:

  • col∙locar una barrera o un sistema de pivots automàtics o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’accés rodat al parc i la senyalització del parc correctament, definint els límits del complex.
  • Implantació de bancs i zones verdes perquè usuaris i ciutadania en general  pugui gaudir d’un parc  i la instal·lació de fonts d’aigua potable per animals i persones.
  • Reestructuració de la ubicació dels punts de llum, els quals haurien d’estar presents en totes les parts del parc.