@incidència de 18 de juny 2016

Comparteix

Lloc: Espai entre Residencial Alosa i Ludoteca – futura “plaça del Turó de Gardeny“.

Descripció: Hem detectat que en les últimes neteges setmanals de la zona, no s’ha netejat l’espai indicat.

Sol·licitem: manteniment i neteja adient d’aquest espai.

Procés:  comunicat al tècnic d’Acció Participativa en Ajuntament de Lleida