@incidència I – 21 de maig de 2016

Comparteix

Lloc: Séquia Major, paral·lela Carrer Ferran el Catòlic.

Descripció:

La Séquia Major, està envoltada d’un reixat per evitar possibles accidents evitant la caiguda de persones i objectes al canal. Actualment un dels trams d’aquest reixat està trencat i es troba en un estat lamentable, quedant aquest tram urbà exposat a multitud de perills.


D’altra banda, aquesta mateixa séquia hauria d’estar totalment verjada o tapada durant tot el seu transcurs, ja que entenem, que és un lloc molt proper a la ciutat i els lleidatans desitgem gaudir d’aquesta zona, això si, amb el mínim risc possible i unes garanties mínimes de seguretat.
Actualment veïns ens alerten que menors creuen la séquia saltant i no tenen objecció a introduir-se dins, sense contemplar ni avaluar el risc al qual se sotmeten.

Per altra banda es fan tasques de manteniment en el marge dret amb herbicides, sense retirar la posterior vegetació morta. Aquesta situació provoca un impacte visual sever.

Veïns de la zona lamenten aquesta situació, ja que han patit petits incendis i intueixen que continuaran patint-los si no s’hi fica remei.

IMG-20160517-WA0041 IMG-20160517-WA0032

Comunicat al Conseller de Barri