@Reunió d’urgència entre la discoteca Summer’s Hill i l’Associació de veïns Turó de Gardeny

Comparteix

Aquest dilluns, 8 d’agost, representants de la discoteca Summer’s Hill i l’AAVV Turó de Gardeny es van reunir amb caràcter d’urgència en la seu de l’Associació veïnal a conseqüència de les darreres notícies que la premsa lleidatana feia publiques segons les quals la discoteca no incomplia l’ordenança municipal sobre sorolls nocturns i que l’Associació veïnal demanaria a l’Ajuntament de Lleida còpia dels corresponents enregistrament sonomètrics per tal de fer la verificació dels fets.

Els representants del centre lúdics explicaren que en cap moment havien incomplert la normativa i que la seva pretensió era la convivència entre oci nocturn i el veïnat. Que tot així, estaven disposats a fer una revisió de la sonoritat del centre lúdic i, per tant, es van comprometre a fer noves proves de mesures sonomètriques i intentar abaixar uns quants decibels més per ocasionar menys molèsties.

L’Associació veïnal remarcà que tot i que les ordenances municipals permeten un límit de soroll no superior als 50 dB, La OMS recomana no superar els 30 dB, al considerar aquest límit com a el llindar a partir del qual el soroll afecta la salut.

Finalment, els representants de la discoteca mostraren el seu malestar envers el tracte que reben per part de l’Ajuntament de Lleida ja que en cap moment el servei de neteja condiciona la zona exterior de la discoteca, tal i com és el deure de l’Ajuntament, i són els mateixos treballadors de la discoteca els que fan la neteja exterior de tota la zona. Que, al mateix temps, hi ha dies d’activitat del centre lúdic que no hi ha presència policial en l’exterior quan saben, de primera mà, que en algun altre centre d’oci, se ha arribat a acumular fins quatre patrulles de la policia urbana al mateix temps.