Resum reunió Comissió d’Urbanisme FAVLL de dia 29 de febrer

Comparteix

L’objectiu de la primera reunió de la Comissió d’Urbanisme de la FAVLL va ser que l’Ajuntament volia informar a veïns de la ciutat de Lleida a través dels representants de les associacions veïnals de la ciutat dels temes i modificacions urbanístics relacionats amb la ciutat de Lleida. Segons va manifestar la presidència de la taula, els assistents representaven uns 120.000 habitants de Lleida dels 140.000 que té la ciutat.

En la reunió la Federació explicar que tenia la intenció de fer d’òrgan d’intermediació entre les associacions veïnals i l’Ajuntament de Lleida en temes urbanístics amb la finalitat de buscar el major consens amb la ciutadania.

El principal tema que es va tractar va ser el Pla Sud 42 Torres Salses. La Taula va fer una petita introducció dels canvis que hi ha hagut a l’Ajuntament pel que fa a la regidoria d’urbanisme. Que hi havia hagut una unió de regidories existents i que s’havia creat una nova regidoria que les agrupa totes.

El representant polític d’aquesta nova regidoria és el Sr. Fèlix Larrosa i el tècnic especialista és la Sra. Montserrat Gil. I el nom de la nova regidoria serà “Regidoria de promoció i gestió de l’hàbitat urbà, rural i la sostenibilitat“. La seva funció serà gestionar els serveis que són urbans, de mobilitat, parcs i jardins, enllumenat públic, serveis de la ciutat, neteja, aigua, equipaments esportius municipals i pla urbanístic de la ciutat i les seves modificacions, programa barri a barri i programa d’auditories ciutadanes .

Respecte al tema Sud 42, Torres Salses, es va informar que l’expedient estava en tràmit de modificació urbanística. Que la zona sud 42 és una zona de la ciutat de Lleida on es van invertir 18.000.000 d’euros amb capital privat dels propietaris dels terrenys i es va urbanitzar la zona per deixar-la preparada per construir 4500 habitatges, la gran majoria xalets de luxe i grans xalets de luxe. Consta de 55 hectàrees, és un sector clau en el creixement de Lleida, ja que enllaça el barri dels Mangraners, barri de la Bordeta, barri Cappont i centre de la ciutat mitjançant el vial Miquel de Batllori. Que així era com estava dissenyat al principi, però després de la demanda d’espai per a grans superfícies comercials, s’estava realitzant una modificació important de la planificació urbanística d’aquest sector en transformar l’espai destinat a habitatges i cases unifamiliars i plurifamiliars en espai comercial i reduint l’espai per a ús residencial.

Quan estigui acabat la modificació quedarà ordenada de la següent manera: 140.000 metres quadrats per a zones comercials, 1400 pisos en forma d’habitatges plurifamiliars, 509 pisos en forma habitatge plurifamiliar de VPA i 74 habitatges unifamiliars. També zones d’equipaments i un traçat de l’anella verda que està projectada a la ciutat.

Actualment aquests terrenys són propietat de 16 propietaris particulars i una part de l’Ajuntament. L’execució d’aquest nou pla comercial li estalviaria a l’ajuntament 5.000.000 d’euros en inversió d’infraestructures viàries que assumirien el cost els inversors particulars.

D’altra banda, també ens van fer una petita introducció de com en un futur, per a l’any 2017, quedaria la nostra zona la AU65. Segons plànol de referència visualitzat en l’acte s’allargarà el Passeig Onze de Setembre fins a la rotonda creïlla amb Pius XII i nou vial per Albert Porqueras fins a una nova rotonda, en construcció en aquest moment, a la zona del Restaurant Jamaica i el centre comercial Unipreus. En aquest tram es construirà una rotonda amb l’objectiu d’ordenar els carrils de circulació de forma definitiva, adoptant dos carrils per sentit –ara hi ha tres carrils de sortida i un d’entrada a Lleida- des de la rotonda fins a la connexió de la N-II amb la N-240 i la LL-11 a la rotonda de Cos Gayon.

També s’establirà un nus de comunicacions futures previstes en el planejament per a la N-II amb futures circumval·lacions, inclòs una futura connexió amb el Turó de Gardeny i, finalment, es millorarà la seguretat i es facilitarà la mobilitat i els canvis de sentit en els diferents trams de la N-II en el seu entorn urbà.

L’actuació en aquest tram es completarà amb l’adaptació de rasants de les dues calçades actuals i la seva disposició en dos carrils per sentit, donant continuïtat a la globalitat del projecte.

urbanisme