@incidència 9 de juny de 2016

Comparteix

A no obtidre resposta  ni observar cap tipus de millora per part de l’Ajuntament de la incidència del passat 27 d’abril de 2016,  elevem la queixa-reclamació als tècnics de l’Ajuntament- via telefónica.

Lloc: entre ludoteca Parc de Gardeny i Alosa Residencial -part oest-

Procés: comunicat a l’Ajuntament dia 27 d’abril, reclamat el dia 9 de Juny.

Descripció Fiquem en coneixement a l’Ajuntament de Lleida que:
Arribada la primavera creixen gramínies que amb el pas dels dies s’assequen ocasionant un potencial risc d’incendi..

En un reconeixement “in sutu” el dia 8 de juny, de la zona afectada amb un veí que ens fica en alerta, hem pogut verificar l’existència de diverses fogates i un  potencial perill que pot suposar la combustió d’aquesta vegetació pels veïns que viuen a l’edifici confrontant.

Rebem queixa de  diferents veïns de la zona, que ens alerten de l’elevat risc al·lergènic i incidi  d’aquestes plantes i  que han començat a patir els síntomes

L’actual estat del terreny  es deporable i el perill d’incendi es elevadíssim.

Per tot això, demanem a l’ajuntament de Lleida, l‘esporga de gramínies d’aquest terreny amb caràcter d’urgencia.