Actes 2

Any 2015

15 d’octubre de 2015. Acta Consell Territorial zona 09

15 d’octubre de 2015.  Intervencions que es fan de de la Regidoria de Benestar Social a Zona 09

12 de febrer de 2015 Acta Consell Territorial zona 09

Any 2014

24 de setembre de 2014 Acta Consell Territorial zona 09

Any 2013

22 de abril de 2013 Acta Consell Territorial zona 09
12 de desembre de 2013
Acta Consell Territorial zona 09

 

Any 2012

18 de octubre de 2012 Acta Consell Territorial zona 09
30 de gener de 2012 Acta Consell Territorial zona 09