El Turó de Gardeny, el medi ambient i la recollida selectiva de brossa mitjançant tecnologia pneumàtica

Comparteix

Fa pocs dies, als Estats Units, el president Trump signà una resolució per la qual reduïa considerablement els pressupostos del seu govern destinats a la protecció del Medi ambient. Quan una superpotència industrial i, per tant, contaminant, com aquest país pren aquesta decisió la resta del món ha de reaccionar immediatament. És evident que Europa i els països que la integren també tenen molt a dir i molt a fer. I Catalunya no ha de ser menys i ha de donar la seva mà a totes aquelles iniciatives que permetin preservar el nostre Medi.

A Lleida, malauradament, el reciclatge de la brossa que generem cada dia no és suficient. La nostra idiosincràsia, de ben segur, fa que els lleidatans i lleidatanes prenguem consciència de l’important que és reciclar pel nostre futur immediat. Però tan important és prendre consciència de què o reciclem o ens carreguem el nostre futur com si no facilitem el reciclatge difícilment aconseguirem reduir les taxes de contaminació. Per això l’Associació veïnal Turó de Gardeny, des d’un primer moment, apostà per un sistema de recollida de brossa que facilités, en la seva integritat, el reciclatge de brossa: és a dir, des del moment en què es diposita la brossa fins el moment en què és traslladada al centre mateix de tractament.

Fins ara, el soterrament de contenidors era i és una bona estratègia per millorar el reciclatge integral de la nostra brossa. I per això l’Associació veïnal Turó de Gareny ha apostat perquè els contenidors de brossa del nostre barri siguin soterrats. Però darrerament, un nou sistema de recollida selectiva de brossa s’està estenent per les ciutats per compromeses amb el Medi ambient: el sistema de recollida selectiva de brossa per tecnologia pneumàtica.

Amb aquest sistema revolucionari reciclatge, comoditat i estètica urbana van junts. El sistema consisteix en recollir automàticament, a través de l’absorció pneumàtica instantània, la brossa que es va depositant en una mena de contenidors poc voluminosos i estratègicament distribuïts entorn d’una central o depòsit gran on arriba la brossa ja seleccionada per, posteriorment, esser traslladada al centre de tractament de residus de la ciutat. L’absorció de la brossa des dels punts de depòsit fins a la central es realitza mitjançant conductes soterrats aprofitant l’energia pneumàtica.

L’Associació veïnal Turó de Gardeny, davant la futura obertura del Passeig Onze de Setembre, considera que Lleida, com a ciutat compromesa amb el Medi ambient, hauria d’apostar per aquesta tecnologia i, per tant, tenir-la en compte a l’hora de fer realitat la urbanització d’aquest tram del Passeig encara inacabat i, al mateix temps, fer-la extensiva al nostre barri Turó de Gardeny on el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny té molt a dir ja que, entre d’altres, compte amb una de les principals empreses punteres en aquesta tecnologia arran de l’estat Espanyol i europeu.