@turodegardeny es reuneix amb els regidors @joanvilella_ i @O_GuardiolaPP

Comparteix

En les darreres setmanes, els mitjans de comunicació locals han informat de diferents propostes fetes per diferents grups municipals de l’Ajuntament de Lleida referents a certes actuacions urbanístiques a realitzar en un futur imminent que afecten directament a la Zona 9 de Lleida (barris Turó de Gardeny, Mariola i Blocs Joan Carles). Per tant, atenent que el nostre barri, actualment, també s’emmarca dins de la dita Zona 9 de la ciutat de Lleida, i que directament o indirecta, aquestes possibles futures actuacions poden causar una enorme repercussió, tant positiva com a negativa als nostres veïns i veïnes, la Junta de l’Associació va acordar fer un estudi de les possibles actuacions que es pretén fer en la Zona 9, les possibles repercussions que poden causar i les mesures tècniques i legals que s’haurien d’implementar perquè, finalment, aquesta iniciativa arribi a bon port en benefici de tots i totes.

Conseqüentment, unes de les accions acordades per la Junta de l’Associació Turó de Gardeny ha estat la d’iniciar una ronda de reunions amb les diferents grups municipals per tal de traslladar-les les inquietuds que a tal efecte ens transmeten els veïns i veïnes del nostre barri, així com veïns i veïnes del barri de la Mariola i dels Blocs Joan Carles.

Això doncs, aquest dimarts, dia 28 de novembre, la Junta de l’Associació es va reunir amb el senyor Joan Vilella i amb el senyor Òscar Guardiola, regidors pel grup municipal Partit Popular a l’Ajuntament de Lleida. En la reunió els membres de la Junta van transmetre la inquietud que les notícies aparegudes recentment als mitjans de comunicacions locals estaven causant al veïnat, ja que a grans titulars es donava a entendre que l’Ajuntament de Lleida pretenia fer una remodelació de la Mariola per donar pas a una gran zona d’habitatges socials, quan es donava la paradoxa que en aquest barri es troba la concentració d’habitatge social per elevat de tota la província, superant amb escreix el 30% permès per la llei vigent, a més a més d’una gran quantitat d’habitatges ocupats il·legalment.

L’Associació celebrà, des d’un primer moment, la notícia d’una possible remodelació del barri de la Mariola, però amb totes les garanties i condicions de legalitat, transparència, habitabilitat i socialització, ja que aquest era el fill connector de la majoria de les inquietuds i preocupacions transmeses a l’associació pel veïnat. Però que, de moment, la realitat semblava una altra. Segons té constància l’Associació, el veïnat afectat, o almenys, gran part d’ells, no tenia constància d’aquesta iniciativa fins que no la van veure publicada als mitjans, per la qual cosa en trobàvem en una situació de manca de transparència; ni tal sols s’ha comunicat ni informat de res a l’Associació Turó de Gardeny tot i ser part afectada també.

Tot i això, no hi ha dubte que la Mariola necessita una forta remodelació i un fort impuls urbanístic per superar la situació en la que es troba en l’actualitat; i aquest impuls implica, indissociablement, la transformació d’un gran percentatge dels habitatges existents en habitatges de renta lliure, la creació d’amples espais verds i comercials i al mateix temps, la construcció d’habitatge de protecció oficial (habitatge social amb garanties) per respondre la necessitat dels veïns i veïnes del barri i de la resta de la ciutat de Lleida. Però aquests era el gran dubte dels veïnat de la Zona 9. És vol veritablement fer una transformació del barri de la Mariola o bé hi ha una mà negra la finalitat de la qual no era una altra que crear un macro gueto en aquesta zona de Lleida?

El senyor Vilella i el senyor Guardiola explicaren que, en aquest moment, s’havien presentat dues propostes d’actuació urbanística a la Mariola. Una, presentada pel consistori i anomenada Mariola 20.000 la qual, entre d’altres actuacions, pretenia enderrocar certs edificis del barri i fer de nou per destinar-los a habitatges socials i l’altre que era proposta del grup municipal del PP i que estava reflectida en una moció aprovada recentment la qual pretenia entre d’altres que l’Ajuntament de Lleida instés a la Generalitat a l’exercici del dret de tanteig sobre els habitatges disponibles al municipi de Lleida, que l’Ajuntament de  Lleida, a través de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, estudiï fixar als pressupostos municipals 2018 una partida destinada a l’adquisicions d’habitatges amb l’exercici del dret al tanteig a la ciutat de Lleida, amb especial interès al barri de la Mariola i tot això, concretant, per agilitzar els processos d’adjudicacions d’habitatges socials pendents al barri de la Mariola amb especial atenció a famílies amb fills menors. Que per altra banda entenien la preocupació dels veïns i veïnes del barri Turó de Gardeny i dels barris limítrofes. Que entenien, també, que tot aquest procés s’havia de dur a terme amb totes les garanties i que, en tot cas, farien un seguiment i control de les diferents actuacions que es duguessin a terme al respecte.

Per altra banda, la Junta va aprofitar per informar als senyors regidors les propostes de millora del barri que l’Associació faria arribar en breu al consistori municipal car al seu debat i aprovació en el si dels pressupostos municipals 2018, destacant la consolidació d’una zona esportiva entre la Ludoteca municipal Turó de Gardeny, l’habilitació d’un pàrquing per vehicles, la reforma manteniment de les voreres del carrer Ferran el Catòlic, les quals estan impracticables, la formació d’una escola de música i arts pels barris de la Zona 9 de Lleida…

Per últim, es va informar que en breu s’iniciaran les obres del nou Parc del Turó de Gardeny i el condicionament del Turó de Gardeny amb la repoblació de la zona amb 5.000 arbres.