Seguiment de les necessitats i propostes de millores de la zona d’influència de l’Associació de Veïns de Turó de Gardeny

Comparteix

Pots descarregar  el seguiment  o el dossier des d’aquest enllaç, o  clicar “Continúa la lectura de –>” per veure el llistat.

ZONA VERDA corresponent a l’area del carrer Albert Porqueras
1. Neteja de la zona NO
2. Poda arbres -fruit- NO
3. Adequació lloc passeig gossos NO
4. Pas de vianants NO
5. Connexió Albert Porqueras rotonda pujada Nord Gadeny NO
6. Acondicionament d’aparcament NO
TOTAL ZONA VERDA 0/6
ZONA ROSA Part Sud Residencial -entre Ludoteca/bressol  Gardeny i Residencial Alosa-
1. Nom plaça NO
2. Adequació terreny -plaça- NO
3. Senyalització prohibint entrada gossos -plaça- NO
4. Màquines aire lliure -plaça- NO
5. Tancament perimetral NO
6. Pipi-cans a la zona NO
TOTAL ZONA ROSA 0/6
ZONA BLAVA Pista esportiva/falda Nord del Turó de Gardeny/Ludoteca
1. Neteja pista SI
2. Revisió seguretat elements comuns -pista- SI
3. Focus de llum NO
4. Claus complex SI
5. Prohibició entrada d’animals -pista- NO
6. Font aigua propera NO
7. Nom -pista- NO
8. Cobirment lloses properes a ludoteca SI
9. Voreres d’accés a la pista NO
10. Repoblació faldilla Turó amb especies vegetals autòctones NO
11. Bancs propers pista NO
12. Filat pista NO
TOTAL ZONA BLAVA 5/12
ZONA GROGA Parc infantil Horitzó/petanca
1. Neteja i manteniment gespa SI
2. Mantiment parc -Sustitució terra, tapar forats, drenatge. SIes vernissa la tanca-
3. Poda/substitució arbres morts NO
4. Nom parc NO
TOTAL ZONA GROGA 2/4
ZONA VERMELLA Passeig Onze de Setembre
1. Poda  arbres/llavors NO
2. Soterrament contenidors NO
3. Construcció vial Once de Setembre NO
4. Treure cartell construcció Ludoteca SI
5. Sortida emergencia NO
TOTAL ZONA VERMELLA 1/5
ZONA BLAVA Zona cardenal cisneros/Museu
1. Eixamplament borera Cardenal Cisneros NO
2. Posicionar fanals NO
3. Adequació zones enjardinades/murs NO
4. Construcció rotonda cruïlla Cardenal Cisneros i la pujada al Turó NO
TOTAL ZONA BLAVA 0/4
ZONA LILA pujada Nord al Turó/Plana Turó/Castell dels Templers
1. Neteja de la zona NO
2. Reestructuració del lloc -bancs,zona verda- NO
3. Font d’aigua NO
4. Parc infantil al Turó NO
5. Compliment normativa municipal i plec condicions -discoteca NO -pendent
6. Endreçament SI -part de les deixalles discoteca
TOTAL ZONA LILA 1/6
TOTAL DE ACTUACIONS REALITZADES a 26 d’Agost de 2015

 21%