Reunió mantinguda amb el Sr. Rodamilans el dia 18 de novembre

Comparteix

El proppassat dimecres, 18 de novembre de 2015, la Junta de l’Associació Veïnal Turó de Gardeny es va reunir en la seu de l’Associació amb el regidor de barri, senyor Xavier Rodamilans. En la reunió es va tractar el seguiment del dossier sobre suggeriments i queixes que els veïns del Turó de Gardeny van lliurar a l’Ajuntament de Lleida en el seu moment i a la resta d’entitats polítiques amb representació municipal; i, al mateix temps, es va tractar sobre el seguiment i execució de les peticions formulades iaprovades pel consistori municipal en sessió plenària del dia 2 de setembre de 2015.

El senyor Rodamilans, informà als assistents que “totes les propostes exposades en el dossier de l’Associació Veïnal Turó de Gardeny, concernents a la neteja i conservació del barri es podien donar per fetes, ja que s’anirien duent a terme en breu. Que algunes, com neteja en general i la poda dels arbres del barri ja s’havien iniciat; que, concernent a la construcció del parc que es va aprovar en el ple del dia 2 de setembre, ja l’havien mirat i que, la seva tramitació, estava en període de valoració per definir el costo per a realitzar-lo, però que encara no estava definit el com seria ni el quan el farien; i que, en referència a l’aparcament públic de vehicles sol·licitat en l’esmentada moció al ple de l’ajuntament, i d’ubicació al solar tocant al carrer Albert Porqueras, l’havien estat mirant i no veia cap problema en la seva realització, ja que en altres llocs de Lleida s’havien realitzat actuacions semblants. Però que no es podia comprometre en quin termini es podria dur a terme ja que s’havia de negociar amb la propietat del solar o solars i valorar el costo de la seva realització.

El regidor matisà que l’ajuntament de Lleida tenia destinat part del pressupost anuals per inversions i no sabia quina quantitat d’aquests diners podria disposar ja que encara no s’havia realitzat les partides pressupostàries per a cada barri. Per la seva banda, l’Associació Veïnal manifestà que era necessari la realització de les diferents actuacions exposades en el dossier i, en especial, les concretades en la moció presentada al ple, però que, efectivament, n’hi havia de més prioritàries, entre d’elles, la neteja i arranjament del solar o solars ubicats al carrer Albert Porqueras, la zona del futur parc/plaça “Turó de Gardeny” i de la necessitat de l’actuació de la instal·lació d’equipament, tant infantil com a per a persones grans i més grans i l’arranjament del Turó de Gardeny, donat que tot el Turó de Gardeny presentava un abandonament molt visible tot i ser una de les imatges més rellevant de Lleida. El senyor Rodamilans reconegué que el Turó de Gardeny no presentava un estat òptim, però que estava recollit en els pressupostos pel 2016 una partida pressupostària encaminada a millorar els espais naturals de la ciutat de Lleida i que afectament el Turó. Que entenia que el Turó de Gardeny i els espais naturals de Lleida, junt a la Seu Vella, l’Horta i el riu Segre eren els símbols i imatge de la Ciutat i que, per tant, s’havien de cuidar.

L’Associació Veïnal, mostrà la seva preocupació per la situació en què es trobava la  cruïlla que enllaça el Carrer Cardenal Cisneros, amb la baixant que connectava el Parc Agroalimentari de Lleida amb el Passeig de Ronda i es comprometé a presentar una proposta a la Paeria per millorar la seguretat d’aquest punt vial. El senyor Rodamilans manifestà el seu interès per la proposta i es mostrà obert a aquesta i qualsevol altra iniciativa, comprometent-se a fer tot el que estigués en les seves mans per millorar i/o solucionar les demandes del barri.

Per altra banda, l’Associació va lliurar al senyor regidor una còpia actualitzada del dossier de suggeriment i queixes del barri Turó de Gardeny, lliurà una còpia de l’escruti de la votació pel nom de la plaça/parc que els veïns demanem, lliurà, també, un document amb el resultat bimensual del seguiment dels treballs realitzats per l’Ajuntament sobre els punts sol·licitats en el dossier de l’Associació.

Finalment, s’acordà que davant de qualsevol incidència en el barri, l’Associació Turó de Gardeny la comunicaria a la regidoria del senyor Rodamilans per tal de què, en el temps més breu possible, des de l’Ajuntament es fessin les actuacions necessàries per solucionar la incidència.

Finalitzà la Reunió a les 20:40 aproximadament.