Reunió amb cossos policials

Comparteix

Aquest dilluns, dia 7 de setembre, una representació de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns Turó de Gardeny es va reunir amb responsables dels diferents cossos de seguretat de Lleida, mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya i Policia Urbana de l’Ajuntament de Lleida, amb la finalitat d’intercanviar impressions i buscar solucions i alternatives a diferents situacions d’índole conflictiu que s’han anat produint darrerament en les immediacions del barri Turó de Gardeny. Si bé és cert que els actes vandàlics i incívics han disminuït en el barri en el darrer any de manera considerable gràcies a la intervenció i col·laboració dels cossos policials de Lleida així com a la col·laboració innegable dels veïns i veïnes dels barri, diferents fets puntuals recomanaven la realització d’aquesta reunió.

Els cossos policials han respost positivament a les demandes de l’Associació Veïnal i han valorat la possibilitat d’intensificar la vigilància en punts febles del barri; concretament en aquells punts més sensibles on, per la seva ubicació, es podrien produir possibles actes delictius com són les zones menys il·luminades i les zones més apartades del trànsit rodat o vianant. Els cossos policials informaren que aquest punts “febles” són zones propícies a la comesa d’actes delictius però que de vegades aquests punts es poden eliminar o modificar. Així doncs, en el cas de la zona Turó de Gardeny, amb una bona neteja de la zona arbustiva, d’arbres o rastrolls i l’habilitació de la continuïtat de la circulació rodada i vianant, mitjançant la connexió dels carrers o vies que encara continuen inacabats, s’evitaria considerablement la realització d’actes delictius. L’Associació Veïnal exposà als representants policials que en breu farien una petició per escrit als responsables de l’Ajuntament de Lleida demanant la connexió del carrer Albert Porqueras amb la rotonda que connecta amb el camí d’accés nord al Parc Agroalimentari i Científic de Gardeny així com la neteja d’aquells punts “febles” de la zona d’influència de l’Associació.

Per altra banda, els assistents a la reunió van acordar realitzar una reunió trimestral per tal intercanviar impressions i informar sobre les diferents actuacions que els cossos policials hagin realitzat al barri i afectin de manera general a la seguretat ciutadana.

Per últim, l’Associació Turó de Gardeny demanà als responsables policials la realització d’una xerrada col·loqui sobre seguretat ciutadana als veïns i veïnes del barri per tal d’intercanviar opinions i informacions entre els veïns i veïnes i els responsables policials del barri. Es va acordar, atenent que la Reforma del Codi Penal espanyol s’acabava d’imposar, postergar la reunió al primer mes de l’any 2016.