Reunió amb PSC a l’Ajuntament de Lleida

Comparteix

Dimecres, 9 de setembre de 2015, representants de l’Associació de Veïns Turó de Gardeny es van reunir per la tarda-nit a les dependències de l’Ajuntament de Lleida amb representants del Grup Socialista de l’Ajuntament de Lleida. A la reunió varen assistir, entre d’altres, el Sr. Joan Gómez i el Sr. Regidor del Barri Turó de Gardeny, Xavier Rodamilans.

Aquesta reunió formava part de la Ronda de presentacions i intercanvi d’impressions iopinions que va iniciar l’Associació Turó de Gardeny, tot just després del comicis municipals del2015, amb les diferents forces polítiques amb representació a la Paeria lleidatana.

En la reunió, es van tractar els temes inclosos en el dossier que l’Associació presentà a la restade forces polítiques i que recull inquietuds i propostes presentades i fetes pels veïns i veïnes

del barri Turó de Gardeny. L’Associació va agrair les diferents actuacions que l’Ajuntament de Lleida ha realitzat en el nostre barri darrerament i demanà que, en la mesura del possible, estudiés i portés a terme altres actuacions que el barri necessita i que, en gran part, estanrecollides en el dit dossier.

El Sr. Rodamilans, es va mostrar molt interessat en el projecte de l’Associació i es va comprometre a estudiar el dossier i analitzar les possibles actuacions. Ara bé, el nou Regidor del barri va explicar que la seva política d’actuació sobre els barris que li pertocaven seguiria una estructura equilibrada de tal manera que estudiaria les peticions dels interlocutors de cada barri i valoraria la seva importància i urgència alhora de decidir a quina actuació es donava prioritat. Els representants de l’Associació van coincidir que era raonable seguir un criteri òptim d’actuació però que els recursos que l’Ajuntament de Lleida havia aportar al barri en els darrers anys eren inferiors al que el barri necessitava i que en el darrer any l’aportació avia estat pràcticament nul·la.

Finalment, el nou regidor es va comprometre a estudiat el dossier d’aportacions i suggeriments que l’Associació ha redactat i, entre l’aprovació de les finances fiscals i l’aprovació dels pressupostos municipals per l’exercici 2016, també es va comprometre a visitar el barri per tal de valorar in situ quines actuacions seria convenient realitzar i, per tant, pressupostar pel any fiscal 2016.