Moció presentada Ajuntamet, per les mancances de serveris bàsics al Turó de Gardeny

Comparteix

Editorial

Darrerament, els esdeveniments d’àmbit municipal que tenen com referència el nostre barri han fet un gir de 180 graus en signe positiu. És per això que, des de l’Associació Veïnal Turó de Gardeny, hem valorat la necessitat de publicar un Butlletí Extraordinari per informar-vos del que hem fet i del que hem aconseguit a través de la Moció que vam presentar al darrer Ple de l’Ajuntament de Lleida.

Moció

El context polític municipal resultant de les darreres eleccions locals a Lleida han obert una possibilitat més d’interacció entre la Paeria i la ciutadania. En aquest sentit, els ciutadans poden presentar mocions (és a dir, peticions o queixes directes) a la Paeria perquè es puguin debatre i aprovar (o denegar) en el mateix ple municipal. Conseqüentment, l’Associació Veïnal Turó de Gardeny, es va posar “mans a l’obra” i va presentar una moció al Ple explicant, argumentant i demanant part de les necessitats estructurals de les quals manca el nostre barri. Era evident que, atenent la realitat econòmica actual i per raó d’eficàcia política, ens vam cenyir en allò que el veïnat que va participar en la redacció de la Moció va identificar com a més urgent (recordem que tant la Paeria com la resta de forces polítiques amb representació municipal entenent totes les nostres mancances i necessitats, però que era inviable abastir-ho tot al llarg de l’any 2016). Així doncs, la moció demanava:

1. La neteja, enjardinament i consolidació de tota la falda del Turó de Gardeny. Concretament, i com a més urgent, el vessant que limita amb el Carrer Cardenal Cisneros i Passeig de Ronda.
2. El disseny i construcció d’un parc/passeig pel gaudi de tota la ciutadania entre la Ludoteca de Gardeny i l’Edifici que limita amb el carrer Albert Porqueras.
3. El condicionament d’una zona d’aparcament que permeti estacionar amb garanties els vehicles del barri, ja que, en tot el nostre barri, hi ha una mancança extrema d’espais d’aparcaments.

Resultats i acords presos en el ple de l’Ajuntament de Lleida referent a la Moció presentada per l’Associació Turó de Gardeny.

La nostra moció va ser votada i va prosperar quedant registrat a l’acta del ple del 25 d’octubre de 2015 els acords que de la moció es deriven.

L’Acta del Ple la podeu trobar al següent enllaç

i el resultat de la votació i els acords presos queden inscrits al punt 23 de l’acta que a continuació citem:

23.- MOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL TURÓ DE GARDENY PER MANCANCES DE SERVEIS BÀSICS AL TURÓ DE GARDENY

Vista la moció presentada per l’Associació de Veïns del Turó de Gardeny, amb 19 vots a favor dels grups municipals de CiU, C’s, ERC-Avancem, Crida-CUP, PP i Comú i 8 abstencions del Grup Municipal del PSC, s’acorda:

1r. Instar a l’Ajuntament de Lleida a dissenyar i construir un parc que satisfaci les necessitats dels veïns i en harmonia amb el significat i categoria del Turó de Gardeny i del que suposa per a Lleida el parc Agroalimentari i Científic de Gardeny.

2n. Instar a l’Ajuntament de Lleida al condicionament d’una zona d’aparcament de vehicles suficient i segura que garanteixi cobrir les necessitats d’aparcament dels veïns, visitants i resta de ciutadans.

3r. Instar a l’Ajuntament de Lleida a condicionar i realitzar el manteniment, amb caràcter d’urgència, de la falda del Turó de Gardeny, principalment, de la zona limítrof amb el carrer Cardenal Cisneros i als accessos al parc Agroalimentari i Científic de Gardeny.

Agraïments

Des de l’Associació Veïnal Turó de Gardeny volem agrair a tots els ciutadans de Lleida en general i els veïns i veïnes del nostre barri en particular per haver fet possible aquest fet. Ara ens queda, a tots i totes, vetllar perquè en la mesura del possible aquest primer gran pas devingui una realitat en breu i els ciutadans de tota Lleida puguem gaudir del nostre barri en les condicions més òptimes possibles.

Des de l’Associació Veïnal Turó de Gardeny volem agrair públicament a tots els grups polítics que han fet aquest fet possible i ens han orientat i recolzat en tot moment.