resum consell territorial 27-02-2017

Comparteix

Ja  fa una setmana que la nostra associació va participar en la reunió periòdica de la zona 09 Mariola i Turó de de Gardeny. Fou una reunió molt esperada, ja que els convocants havien esgotat amb escreix el termini de realització del Consell Territorial (la darrera fou a l’octubre del 2015). Amb l’anim de ser actors en la proposta de desenvolupament del barri que ens ocupa,  de la zona 09 i alhora de la ciutat de Lleida, els representants de la junta directiva vam assistir al plenari del consell amb un seguit de propostes per compartir amb el regidor de zona, el de participació ciutadana i la resta d’assistents.

Però malgrat les nostres intencions, quan vam arribar al centre cívic de la Mariola ens vam trobar, amb sorpresa, una sala plena de gent. A diferencia de les darreres edicions, mancaven cadires i hi havia persones que estaven de peu (fins i tot algun polític i regidor).

Quan el Regidor de Barri va aconseguir reconduir la reunió i posar una mica d’ordre,  tirant endavant els formalismes inicials, es va engegar una reunió que bàsicament va ser un diàleg entre els representants de l’ajuntament i els portaveus d’una entitat o plataforma anomenada “Mariola en moviment”; van transcórrer una hora i quaranta-cinc minuts mes o menys : una orquestrada escenificació en que sense limit de temps ni possibilitat d’intervenció la resta dels assistents vam exercir de públic en una representació que simbolitzava l’entesa entre dues parts:  l’ajuntament i la plataforma; el tema a tractar : un conflicte cabdal i greu al barri veí de la Mariola : la ocupació al·legal o il·legal de pisos i l’apropiació de serveis bàsics com la electricitat i l’aigua de forma fraudulenta, entre altres similars.

Abans que ningú ens mal interpreti o posi mala intenció a les nostres paraules, direm que ni banalitzem el problema ni la situació social greu d’aquestes persones ni dels qui els defensen o els fan costat. Ens fem ressò d’aquesta problemàtica, que es gravíssima i afecta a molts membres de la ciutadania.

Ara bé, a banda de la extraordinària i nombrosa composició d’aquest darrer consell i l’esgotament del temps de reunió per un sol punt o intervenció (encara que fos realitzada per diverses persones) considerem que el Consell Territorial de la zona 09 no només serveix per això o per escoltar drames personals; pensem que hi ha canals propis de les institucions públiques o privades per solucionar aquests afers. Sense minvar que el Consell Territorial sigui un fòrum adient per la qüestió exposada, hi ha altres peticions i problemes en diferents àrees de la zona que no van tenir la mes mínima oportunitat de ser exposats.

Per tot l’exposat, creiem que es fa necessària una altra convocatòria on es prengui en consideració tant les normes de funcionament i constitució del Consell Territorial recollides al reglament de participació ciutadana, així com un ús racional del temps d’intervenció i resposta dels temes a tractar.

No demanem ni repetir la reunió ni esmenar-ne el contingut : sol·licitem una reunió complementària on es puguin tractar altres temes i no es monopolitzi el temps d’intervenció. Amb  aquesta finalitat adreçarem la corresponent petició al regidor de barri i al de participació ciutadana perquè a la següent reunió del Consell Territorial ens puguin informar o prendre nota  dels següents punts:

  • Començament de les obres del Parc del Turó de Gardeny.
  • Començament de la restauració i consolidació de la muralla del Castell de Gardeny.
  • Quan es farà la neteja de la falda del Turó de Gardeny que dóna al carrer Cardenal Cisneros.
  • Quan es realitzarà una actuació sobre l’asfalt, la iluminació o les voreres del carrer Ferran el Catòlic
  • proposar una actuació urgent en la intersecció entre el carrer Ferran el Catòlic i el carrer Joc de la Bola ja que és una cruïlla molt perillosa i on es produeixen accidents molt sovint.
  • Quan esta previst realitzar l’enllaç 11 de setembre.
  • Volem informació sobre quins criteris fa servir l’ajuntament per determinar que una associació tingui preferència sobre una altra al moment de representar una zona o barri.

 

La junta directiva de la AV Turó de Gardeny