quines obligacions administratives i sanitàries tinc com a propietari d’un gos?

Comparteix

TORNA

Identificar-ho i censar-ho, mitjançant la implantació d’un microxip.

Tenir cartilla sanitària on apareixerà consignada informació tant del propietari com de l’animal. S’inclouran, així mateix, les dates de vacunacions, dates de desparacitació i altres incidències sanitàries.
En el cas que el propietari així ho decidís –no es obligatori si no és tracta d’un gos perillós-, contractar una assegurança de responsabilitat civil.

Tots els gossos hauràn de censar-se a l’ Oficina Municipal d’Atenció Ciutada –OMAC-, a vegades aquest tràmit ho facilita el veterinari.

Si es tracta d’un gos considerat potencialment perillós, deurà a més, obtenir una llicència. En aquest cas sí és obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil.

Podrem tramitar la llicencia a l’edifici de l’OMAC

TORNA

Des de aquí podràs uneix-te al grup de WhatsApp de les activitats que des de l'associació Turó de Gardeny portem a terme.
Com podem ajudar-te?