moció setembre 2015

Comparteix

L’Associació de Veïns del Turó de Gardeny d’acord amb el que disposa el Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, presenta a la sessió plenària del mes de setembre de 2015 la següent

MOCIÓ

MANCANCES DE SERVEIS BÀSICS AL TURÓ DE GARDENY

Durant la darrera expansió urbanística de la ciutat de Lleida han estat moltes les actuacions en serveis públics que l’Ajuntament de Lleida ha realitzat en pràcticament tots els barris. Malauradament, aquestes actuacions no s’han reflectit al barri Turó de gardeny de la nostra ciutat.

Tot i que són moltes les mancances de què pateix el barri, tenint en compte la població resident (població molt jove amb un índex de natalitat molt elevat) i la ubicació del barri (falda del Turó de Gardeny, on està situat el Parc Agroalimentari i Científic de Gardeny, essent un punt estratègic i de referència tant a Lleida ciutat com a en tota la província) hem de dir:

1.- Des de la urbanització de l’espai que comprèn l’àrea d’influència del barri Turó de Gardeny, tot i haver espais suficients destinats, segons POUM i Cadastre, per a serveis públics i/o comunitaris, la realitat és que no existeix en tot el barri un parc públic adequat que cobreixi les necessitats d’esbarjo de grans i petits; essent una imatge habitual pares i mares, gent gran i no tan gran desplaçar-se en cotxe, de vegades quilòmetres, per poder gaudir d’un parc d’esbarjo per grans i petits. Imatge aquesta que es produeix des de fa més de 10 anys coincidint amb l’ocupació dels primers pisos en part dels edificis allí construïts.

Aquesta situació contrasta amb la realitat de la majoria dels barris de Lleida on la localització de parcs i zones d’esbarjo per grans i petits és palpable en cada racó o espai adient.

2.- Des de la urbanització de l’espai que comprèn ara part del barri Turó de Gardeny, concretament l’àrea d’influència d’acabament del Passeig Onze de Setembre amb el mateix Turó de Gardeny, a causa de la gran quantitat d’habitatges allí construïts i de l’edat dels seus veïns (parelles i famílies joves amb dos o tres fills) s’ha generat una gran mancança de zones d’aparcament, tot i existir una gran quantitat d’espai rústic envoltant la zona que fàcilment i, pràcticament, amb un cost molt baix, podria satisfer aquesta mancança d’espai d’aparcament de vehicles motoritzats.

3.- Des de la darrera actuació urbanística realitzada per l’Ajuntament de Lleida a la falda del Turó de Gardeny, el manteniment dels espais públics ha estat pràcticament nul; tot i tractar-se d’un dels aparadors de la nostra ciutat. Milers de vehicles circulen pels diferents carrers d’accés al Parc Agroalimentari i Científic de Gardeny. El veïnat està cansat i disgustat de veure la brutícia acumulada des de fa tants anys i de veure la deixadesa de la mateix falda del Turó de Gardeny on el desordre i la mala herba es barreja amb els arbres morts i els arbustos desnodrits.

Però no es tracta únicament d’una sensació veïnal sinó que és una opinió generalitzada entre veïns, visitants, treballadors i els mateixos empresaris.

Per tot l’exposat, l’Associació de Veïns del Turó de Gardeny proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Instar a l’Ajuntament de Lleida a dissenyar i construir un parc que satisfaci les necessitats de veïns i en harmonia amb el significat i categoria del Turó de Gardeny i del que suposa per a Lleida el Parc Agroalimentari i Científic de Gardeny.

Segon.- Instar a l’Ajuntament de Lleida al condicionament d’una zona d’aparcament de vehicles suficient i segura que garanteixi cobrir les necessitat d’aparcament dels veïns, visitants i resta de ciutadans.

Tercer.- Instar a l’Ajuntament de Lleida a condicionar i realitzar el manteniment, amb caràcter d’urgència, de la falda del Turó de Gardeny, principalment, de la zona limítrof amb el carrer Cardenal Cisneros i als accessos al Parc Agroalimentari i Científic de Gardeny.

Gustavo Adolfo Roque del Pozo

President

Lleida, 17 de setembre de 2015

IL.L. SR. PAER EN CAP DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE LLEIDA

Des de aquí podràs uneix-te al grup de WhatsApp de les activitats que des de l'associació Turó de Gardeny portem a terme.
Com podem ajudar-te?