L’Associació visita l’Escola Magí Morera i Galícia

Comparteix

Membres de la Junta Directiva de l’Associació Veïnal Turó de Gardeny visitaren el passat dijous dia 16 d’abril el centre educatiu Escola Magí Morera i Galícia. La visita estava prevista en el Pla d’Obertura de l’Associació a les entitats del Barri Turó de Gardeny. La idea va sorgir de la necessitat de donar a conèixer l’Associació Veïnal a totes les entitats i veïns que en formenpart de l’àrea d’influència de l’Associació.
La visita consistí en un coleintercanvi d’impressions i en un recorregut per les instal·lacions del centre. L’Escola gaudeix d’unes instal·lacions extraordinàries, recentment reformades i informatitzades. Cada aula esta prevista d’un projector i del seu corresponent sistema informàtic. El sistema metodològic es concreta en grups reduïts i tant els professorat com l’equip directiu estan molt compromesos amb el projecte educatiu.
Durant la visita la Direcció del Centre Educatiu va explicar als representants de l’Associació la labor que des de l’escola s’estava duent a terme, destacant els bons resultats que estava donant el Projecte engegat pel centre. La direcció va destacar el creixent grau d’integració en el si del barri conseqüència del treball de l’escola i que la intenció del projecte educatiu del centre era obrir l’escola al nens i nenes de tot el barri. Al mateix temps, la direcció del centre manifestà el seu desig a què els pares i mares del barri visitessin l’escola i a què acabessin matriculant els seus fills i filles a l’escola atenent la seva proximitat al barri, el projecte educatiu engegat pel centre i a l’extraordinari equip de mestres de que gaudeix l’escola. Finalment, l’escola posà a disposició de l’Associació Veïnal, prèviaautorització en temps i forma, les instal·lacions esportives i el pavelló de què gaudeix el centre educatiu.