La nova concessionària de les instal·lacions d’oci del Turó de Gardeny es reuneixen amb l’Associació Veïnal del Barri

Comparteix

El passat dijous dia 28 de gener de 2016, una representació de l’empresa adjudicatària de les instal·lacions d’oci ubicades al Turó de Gardeny (antiga discoteca Làrida), acompanyats d’un tècnic de l’Ajuntament de Lleida, es van reunir amb la Junta de l’Associació Veïnal Turó de Gardeny, amb la intenció d’informar al barri del projecte que pensen dur a terme en aquestes instal·lacions durant els propers quatre anys. Sabedors de les greus repercussions i molèsties que l’antiga concessionària va causar als veïns del barri durant tan de temps, les mobilitzacions que el veïnat, a través de la seva Associació Veïnal, dugueren a terme durant el darrer any i la modificació i enduriment del plec de condicions d’accés al concurs d’adjudicacions de les instal·lacions, la nova empresa adjudicatària, segons informaren a la Junta Veïnal, han planificat un projecte òptim que conjuga el dret a l’oci dels ciutadans de Lleida i la convivència amb el veïnat.

Segons explicaren els representants de la nova concessionària, el projecte que pretenen dur a terme compte amb el disseny, assessorament i vist-i-plau de les millors empreses europees en matèria d’oci nocturn i enginyeria de so. El projecte contempla la substitució dels altaveus convencionals per altres de més petits i en major nombre però dissenyats i orientats de tal manera que el so no pugui sortir del recinte. Que a tal fi, va contractar a la millor empresa d’enginyeria de so d’Europa. Que, per altra banda, adoptaran totes les mesures necessàries per a què, en cap moment, el veïnat sigui molestat. Que entenent que el seu àmbit de control es redueix al mateix recinte, però que treballaran, si fos necessari, amb el veïnat perquè si, en algun moment puntual, es produeix algun acte incívic a l’exterior, eradicar-lo.

La Junta de l’Associació Veïnal Turó de Gardeny, manifestà que mai havia estat encontra de cap activitat d’oci al barri, però que, de cap de les maneres, anava a permetre que es trenqués el dret a viure amb tranquil·litat i respecte al barri. Que l’antiga concessionària no va respectar el veïns i veïnes del barri en cap moment i que moltíssim veïns han passat un veritable infern durant moltes nits a causa de les antigues concessionàries d’aquestes instal·lacions d’oci. Que si aquesta nova concessionària respecta la normativa vigent i, sobretot, respecta l’harmonia i tranquil·litat i la bona convivència que el barri s’ha guanyat en el darrer any, no ha d’haver cap problema en conviure uns i altres, però que de cap de les maneres l’Associació Veïnal permetrà que ni tal sols un sol veí vegi perjudicada la seva tranquil·litat a conseqüència d’actes incívics que pugui ser causats per aquestes instal·lacions.

El representants del futur nou complex d’oci es van ratificar en les seves intencions i es van comprometre a reunir-se les vegades que fos necessari amb l’Associació Veïnal per tal de concretar detalls o intercanviar idees i/o impressions per tal de què aquest nou complex acabés essent una part més del barri la qual cosa en comptes de restar valor el que faria seria sumar.

Per últim, l’Associació Veïnal va  agrair el fet de què, per deferència als veïns i veïnes del barri, la nova concessionària s’hagués presentat davant de la Junta de l’Associació Veïnal per explicar el seu projecte i, d’aquesta manera, formalitzar, pel que sembla, una relació d’enteniment i mútua col·laboració amb la finalitat d’aconseguir una clara i ferma convivència entre les dues parts.

 

LLEIDA, 2 de gener de 2016