Actuacions urgents al barri

Comparteix

Amb la intenció d’aconseguir un barri més net i digne obrim aquesta nova secció d’actuacions urgents al barri.

Es pot accedir directament aquesta secció  pel menu>entitat>actuacions urgents

A continuació fiquem els últims incidents  detectats pel veïnat del barri i l’estadi de solució on es troben, anirem actualitzant dia a dia.

03 de febrer de 2016

Lloc: Cruïlla entre Avda. Onze de Setembre i Cardenal Cisneros

Procés: comunicat a l’Ajuntament

Descripció: Desperfecte asfalt de la carretera

20160301110845 20160303051430

03 de febrer de 2016

Lloc: Façana carrer Cardenal Cisneros 1-3

Procés: comunicat a l’Ajuntament

Descripció: Cable telefonic penjant a la façana.

20160303050842

 

02 de febrer de 2016

Lloc: Parc de gossos

Procés: comunicat a medi ambient i horta

Descripció: l’ajuntament ha realizat actuacions químiques i mecàniques, a data d’avui el problema persiteix.

2016030204321720160302043223

 

 

descarga

13 de desembre de 2015 

Lloc: Onze de Setembre, vorera oest

Procés: trametem queixa  Ajuntament

Descripció: vovera en mal estat./reparat 1 de gener de 2016

1IMG_20160102_175338

_________________________________________________

descarga11 de desembre de 2015 

Lloc:  Accés Parc de gossos de Gardeny

Procés: reenviem queixa a l’Ajuntament

AsYaFEkNNTLJhVfgkU-I4KyzXMKvPCM5vTOf7WK-SQ2A20151205153722

_________________________________________________

descarga10 de desembre de 2015

Més informació.

Lloc:  Albert Porqueras

Procés: comunitat a Sr. Rodamilans, Urbana, Iltet

Descripció: brossa escampada /ilnet ho retira

1

 

_________________________________________________

descarga7 de desembre de  2015

Més informació.

Lloc:  Avda. Onze de setembre davant bar Tres Torres

Procés: comunitat a Sr. Rodamilans, Urbana, Iltet

Descripció: brossa escampada /ilnet ho retira

Ats-iu8jevNfo9IkmCV37PwdCxmMp15zQ6TTdo6MoGkb

_________________________________________________

 

descarga6 de desembre de  2015

Lloc:  Pujada Parc de gossos de Gardeny -abans de l’STOP-

Procés: comunicat a la Paeria

Descripció: trobem ampolles trencades,. Es fica en perill gossos i usuaris del Parc .

20151205153722

_________________________________________________

 

descarga28 de novembre de  2015

Lloc:  Vorera Albert Porqueras.

Procés: comunicat a la Paeria

Descripció: Fa molt dies, que al carrer Albert Porqueras, falten  rajoles i hi ha moltes llambordes soltes.

1 2

_________________________________________________

descarga

28 de novembre de  2015

Lloc:  Descampat Nord residencial Alosa.

Procés: comunicat l’Ajuntament

Descripció: Salubritat. Material d’obra en via publica, creant problema de salut pública. Principi d’abocador.

AvNKlov3VEZcEfAzPY5C-F94303uM6pq26UzLOHqn35T

_________________________________________________

22 de novembre de 2015

descargaLloc: parcel·la adjacent a la rotonda del barri

Descripció: acomulació de residus voluminosos -rodes, canonades, objectes voluminosos-

Procés: Comunicat a l’Ajuntament / netejat.

_________________________________________________

 

descarga19 de novembre de 2015

Lloc: Carrer d’Albert Porqueras, 5

Descripció: enfonsament paviment de la vorera

Procés: Comunicat a l’Ajunament / reparat.

An0qazjDdQztgcTgCqvaPiNy84iTLE8GeaxJSZoZQpd6

AvjkUm1dTr0EZpueveGowqb4X84JTC-ht6RPbWJkHnzG_________________________________________________

15 de novembre de 2015

Lloc: Pujada del Turó

Descripció: Problema de seguretat vial. Forta topada per fregament frontal a la pujada del Turó de Gardeny. Senyalització abseleta

Procés: Comunicat a traves de carta -email- a la Sra. Sara Mestres de l’Ajuntament.

_________________________________________________

14 de setembre 2015

descargaLloc: Plaça del Turó de Gardeny

Descripció:  Molt excrements, es demana neteja de la zona

Procés: Comunitat Ajuntament / netejat

 

Qualsevol cosa que veieu no dubteu en enviar-nos un email -turodegardeny@gmail.com -, o omplir el següent formulari:

    Nom

    Correu electrònic

    Telèfon