Incidència 13 desembre, reparada.

Comparteix

13 de desembre de 2015 

Lloc: Onze de Setembre, vorera oest

Procés: trametem queixa  Ajuntament

Descripció: vovera en mal estat./reparat 1 de gener de 2016

1IMG_20160102_175338