@incidència 10 d’octubre 2016 “incendi”

Comparteix

 

Lloc: entre ludoteca Parc de Gardeny i Alosa Residencial -part oest-

Procés: comunicat a l’Ajuntament

Descripció: fiquem en coneixement a l’Ajuntament de Lleida que:

1. Que en 2 ocasions s’ha advertit a l’Ajuntament d’aquest elevat risc d’incendi (dia 27 d’abril i 9 de juny).
2. Que el dia 6 de juliol, els veïns del Barri van patir un incendi.
3. Que aquest divendres 7 d’Octubre, s’hi han produït dos incendis, amb nuclis diferents en el mateix dia i solar (part final)
4. Que els veïns han tingut capacitat reactiva i van poder apagar l’incendi des de les terrasses confrontants.

Ens preocupa que l’Ajuntament no actuï en el conegut problema, ja comunicat amb anterioritat -com s’indica al primer punt-,  fent una neteja integral del solar o que el faci netejar al seu propietari, com ha fet en altres ocasions.

Demanem:  neteja i manteniment de tot el solar per evitar problemes més greus en un futur.