Il·luminació deficient en punts concrets del barri Turó de Gardeny

Comparteix

Aquest divendres, dia 20 de novembre, l’Associació Veïnal Turó de Gardeny va participar en un acte  de comprovació dels nivell lumínic del sistema d’il·luminació nocturna del nostre barri. La iniciativa partí d’una proposta del grup municipal de CiU atenent les nombroses queixes que s’havien produït a tota Lleida arran de la modificació i, consegüentment, baixada de lluminositat als carrers de tota Lleida.

Al llarg de la visita nocturna pels carrers del barri Turó de Gardeny es va poder constatar l’existència de punts de baixa lluminositat la qual cosa incompleix la normativa europea, normativa aquesta que va motivar aquest canvi de criteri lumínic a la ciutat de Lleida. I es constatà, també, que el canvi de les bombetes existents a les faroles del nostre barri per les bombetes actuals i no pas per bombetes de lets, tal i com s’havia fet en altres indrets de la ciutat i tenint en compte el tipus de faroles imperant al nostre barri, havia estat contraproduent doncs era causant, en gran mesura, de la baixa lluminositat regnant en gran part del barri.

Finalment, una vegada arribats a l’espai comprés entre el parc de gossos situat entre el carrer Cardenal Cisneros i la falda del Turó de Gardeny es va constatar la manca de lluminositat agreujada per lamanca de manteniment dels espais naturals tocants.

A mode de conclusió, la baixada de lluminositat dels carrers de Lleida, i concretament al nostre barri, per complir amb les directrius marcades per Europa han estat bé planificades, però, malauradament, no s’havia fet un seguiment exhaustiu i in situ durant la implementació del procés ni posteriorment per determinar les mancances i febleses, i que la finalitat col·lateral de la baixada lumínica, l’estalvi de 4 milions d’euros al consistori, no ha tingut lloc.