Haig de portar al meu gos lligat i amb morrió?. Si no ho porto, el segur es fa responsable en cas de sinistre?

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

TORNA

En llocs públics tots els gossos han d’anar sempre lligats amb corretges de menys de 2m. de longitud (zones de jocs infantils, jardins i zones de pas per als vianants); excepte en zones verdes no enjardinades, àmplies i allunyades.

Quant al morrió, han de portar-ho sempre els gossos considerats potencialment perillosos, no sent obligatori per a la resta.

Si no ho porta lligat i es produeix un sinistre, l’assegurança cobrirà les lesions corporals i els danys materials que el gos pugui ocasionar, però si li denuncien li poden ficar una multa.

TORNA