Haig de portar al meu gos lligat i amb morrió?. Si no ho porto, el segur es fa responsable en cas de sinistre?

Comparteix

TORNA

En llocs públics tots els gossos han d’anar sempre lligats amb corretges de menys de 2m. de longitud (zones de jocs infantils, jardins i zones de pas per als vianants); excepte en zones verdes no enjardinades, àmplies i allunyades.

Quant al morrió, han de portar-ho sempre els gossos considerats potencialment perillosos, no sent obligatori per a la resta.

Si no ho porta lligat i es produeix un sinistre, l’assegurança cobrirà les lesions corporals i els danys materials que el gos pugui ocasionar, però si li denuncien li poden ficar una multa.

TORNA

Des de aquí podràs uneix-te al grup de WhatsApp de les activitats que des de l'associació Turó de Gardeny portem a terme.
Com podem ajudar-te?