Estat actual del futur Parc del Turó de Gardeny.

Comparteix

Fa aproximadament dos mesos, l’Associació Veïnal Turó de Gardeny, va demanar a l’Ajuntament de Lleida un informe sobre l’estat de les actuacions al barri acordades en el ple municipal del setembre de 2015 així com d’altres actuacions previstes anteriorment i que estaven en fase d’execució.


En la carta-informe de resposta a la petició enviada per la Paria, es va comunicar que, actualment, l’Ajuntament de Lleida no tenia cap intenció d’executar cap de les actuacions aprovades en l’esmentat ple. L’Ajuntament informà que respecte la creació del parc d’esbarjo per a nens, joves, adults i gent gran al barri aprovat al ple era un tema que estava en estudi, ja que “requeria de projecte i  suport pressupostari” per poder dur-lo a terme, però que el barri ja disposava d’un altre “molt proper que calia tenir en compte per optimitzar recursos”. Aquest altre parc, com tothom coneix, es tracta d’un espai infantil molt reduït al costat de la Petanca del barri en la que a penes té cabuda sis o set famílies amb els seus nens a la vegada tot i que les famílies que potencialment en poden gaudir sobrepassen amb escreix el miler.
Per altra banda, aquesta decisió municipal contrasta amb l’anunci i execució de la reforma de diferents parcs infantils a tota Lleida, que de ben segur necessitaven una reforma, quan al nostre barri ni tan sols tenim un sol parc que puguin gaudir petits i no tan petits.
En el mateix informe, l’Ajuntament comunicà que les actuacions que faria al respecte en el nostre barri consistiria a millorar l’espai situat entre el Residencial Alosa i l’Escola Bressol Turó de Gardeny, mitjançant la pavimentació al voltant de la zona ET, col·locant una tanca de fusta al final de la zona pública i buscar equipament complementari.
L’Associació Veïnal Turó de Gardeny, ha demanat que es compleixin els acords presos al ple del setembre per la via d’urgència, tenint en compte les necessitats que des de fa 10 anys té el barri d’aquest espai i equipaments; ha demanat que es col·loqui una tanca de fusta de limitació entre la vorera del Passeig Onze de Setembre i el futur parc Turó de Gardeny, i no pas al final d’aquest, i que el parc arribi fins al final de la zona situada entre el Residencial i l’Escola Bressol.
La Junta de l’Associació, així com multitud d’associats, simpatitzants i veïns i veïnes del barri no entenem aquesta poca voluntat de la Paeria de complir amb els seus propis compromisos i menys en detriment de les necessitats del barri Turó de Gardeny i els seus veïns. Tot i així, l’Associació continuarà treballant perquè les necessitats del barri acabin cobrint-se i per fer el nostre barri i la ciutat de Lleida millori.