Els veïns del Turó de Gardeny veuen amb bons ulls el creixement del seu barri.

Comparteix

Els nostres veïns han tingut l’oportunitat d’assistir a l’exposició del futur Pla d’Ordenació Urbanística del Municipi de Lleida, el POUM, organitzada per l’Associació Veïnal Turó de Gardeny amb la presència del regidor Toni Postius.


Segons el projecte d’aquest instrument d’ordenació urbanística, la previsió de creixement del barri Turó de Gardeny queda congelada durant un mínim de 15 anys, tot i que, la previsió de l’Ajuntament de Lleida és de què durant aquest període la ciutat augmenti entre 20.000 o 40.000 habitants. En aquesta línia, el senyor Postius ha exposat durant la reunió que la nostra ciutat necessita una expansió urbanística meditada, funcional, operativa i equilibrada, donant sortida a aquelles àrees de la nostra ciutat que necessita una obertura cap a l’exterior i cap a l’interior. I en aquesta tessitura es troba el barri Turó de Gardeny, el qual per la seva proximitat al centre de la ciutat és un punt estratègic que pot donar sortida i entrada des de diferents vies de comunicació a la nostra ciutat.

El senyor Postius comentà que l’any 2014, quan la idea del POUM que aviat s’aprovarà encara estava en la seva fase inicial, la seva entitat va presentar una sèrie de propostes o al·legacions, les quals ara continuen defensant, que beneficiarien en gran mesura el barri Turó de Gardeny. Concretament, les propostes anaven encaminades cap a l’obertura del barri cap a l’Autovia A2 a través del Camí de La Mariola, mitjançant un vial de primer ordre, el qual permetria donar resposta a les necessitats del veïnat així com a les empreses ubicades en aquesta zona. El segon eix de millora proposat va ser el finiment i, per tant, connexió definitiva entre els dos trams del Passeig Onze de Setembre encara inacabats, esdevenint aquesta una via de primer ordre de comunicació interna de la ciutat. El tercer eix, seria l’adequació d’una zona comercial de primer ordre que donés sortida a les necessitats del barri. I el quart eix, la classificació dels terrenys que envolten el nostre barri com a zona urbana per donar sortida a aquells que volen instal·lar la seva residència ael nostre barri.

Les propostes del senyor Postius van estar molt bé acollides, tot i que algunes d’elles ja formaven part de les reivindicacions de l’Associació Veïnal. Al mateix temps, es va evidenciar una enorme predisposició per part del veïnat a donar suport al creixement del seu barri i a rebre amb escalfor nous veïns i veïnes que vulguin gaudir del nostre barri i de les seves gents.

Per altra banda, en la reunió també es va parlar del Projecte Mariola 2020, aquell que pretén enderrocar part dels edificis de la Mariola per fer uns de nous. Es tracta d’una superfície d’uns 22.000 m² que transformaran els més de 400 pisos existents en l’àrea d’actuació, en 250 habitatges entre lliures i de protecció oficial. L’Associació veïnal mostrà la seva preocupació per aquests projectes ja que el POUM no indica amb claredat el que s’hi vol fer i si finalment es fa si aquest serà viable. L’Associació mostrà també la seva preocupació pels propietaris que seran desplaçats i pels inquilins que hauran de buscar un altre allotjament.

Finalment, el senyor Postius es va prestar a respondre els dubtes dels assistents i va animar el veïnat a valorar l’afectació del POUM i actuar en conseqüència.