Confidencialitat

Comparteix

La informació que pugui contenir aquest missatge, així com el seu(s) arxiu(s) adjunt(s) és totalment confidencial i va dirigida única i exclusivament al seu destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, o la persona responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, li recordem que està prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça a dalt esmentada. Gràcies.

Virus: S’han pres les mesures pertinents per assegurar que aquest missatge i els seus fitxers adjunts estiguin lliures de virus. No obstant això, recomanem encaridament que el receptor del mateix procedeixi igualment a utilitzar els mitjans necessaris per assegurar-se de la inexistència de virus i/o codi maliciós algun.

Des de aquí podràs uneix-te al grup de WhatsApp de les activitats que des de l'associació Turó de Gardeny portem a terme.
Com podem ajudar-te?