Comunicat sobre la “Plataforma d’entitats de la Mariola”

Comparteix

Davant la publicació al diari Segre, en data 29 de juliol de 2015, la notícia segons la qual es constituirà en pròximes setmanes una “Plataforma d’entitats” orientada a la defensa de la dignificació del barri de la Mariola i en la que s’afegia que l’Associació Veïnal Turó de Gardeny hi formava part, la Junta Directiva de l’AAVV Turó de Gardeny, NOTIFICA als seus associats i a la comunitat ciutadana del nostre àmbit d’actuació el següent:

  1. L’associació veïnal Turó de Gardeny es va mostrar interessada, des d’un primer moment,  en la constitució d’una Plataforma la finalitat de la qual fos la defensa de la dignitat del barri de La Mariola i la participació de totes les entitats públiques i privades del barri en particular.
  2. L’associació veïnal Turó de Gardeny mostrà ja en la primera reunió preconstituent de la Plataforma del dia 10 de juliol de 2015, la seva voluntat de col·laborar en allò que estigués al seu abast i que, a més a més, afirmà que assistiria a la reunió de constitució de la Plataforma una vegada fos convocada oficialment i l’Associació i els seus representants degudament convocats. A tal efecte, es va confeccionar una base de dades de tots els assistents a l’esmentada reunió preconstituent.
  3.  El dia 24 de juliol de 2015, es va celebrar la reunió constituent de la “Plataforma d’entitats de la Mariola”, reunió aquesta a la qual no va ser convocada l’Associació Veïnal Turó de Gardeny ni cap dels seus directius i, per tant, no va poder ratificar la seva constitució ni la seva adhesió a la Plataforma.
  4. L’associació veïnal Turó de Gardeny, per tant, no és coneixedora del projecte que pretén implementar aquesta Plataforma i, en conseqüència, no s’adhereix a l’esmentada plataforma, fins no estudi la finalitat estatutària de la mateixa, la seva viabilitat i els seus objectius a mig i llarg termini.
  5. L’associació veïnal Turó de Gardeny vol mostrar el seu desconcert pel fet segons el qual l’article del diari Segre del dia 29 de juliol, afirmava que la nostra entitat s’havia adherit a la Plataforma d’entitats de la Mariola.
  6. L’associació veïnal Turó de Gardeny manifesta la seva total entrega a la millora del nostre barri, i molt particularment, a la millora de la seva àrea d’influència, però, en cap cas, participarà en entitats, accions o actes, dels quals no gaudeixi d’un ple convenciment dels seus objectius en pro del benestar dels veïns i veïnes del barri.
  7. L’associació veïnal Turó de Gardeny, ha intentat posar-se en contacte amb els promotors i responsables d’aquesta plataforma amb la finalitat de, una vegada obtinguda la informació sobre el projecte, els objectius i la seva viabilitat, valorar la possibilitat de formalitzar la seva adhesió.

La Junta Directiva

Noticia premsa