Bases concurs de botifarra

Comparteix

Bases del Primer concurs Botifarra zona 09 del Barri Turó de Gardeny”

 1. Qualsevol ganyota, gest, o indicació similar, serà denunciat als responsables del concurs, que podran desqualificar la parella implicada.
 2.  El campionat es jugarà el dia 2  de setembre de  10h a 13h al bar Tres Torres del nostre barri.
 3. El nombre màxim de participants és de 24 persones (12 parelles) per les dimensions del local de joc.
 4. Podrán participar veïns i veïnes del Barri Turó de Gardeny i de la zona 09 de Lleida. No cal estar associat.
 5.  La inscripció es farà de forma presencial al bar Tres Torres, de les 10h a 22 hores fins al dia 30 d’agost, i s’acceptaran inscripcions mentre quedin places disponibles.
 6. Cada parella de jugadors quedarà identificada per un número de parella.
 7. El sistema de joc serà un torneig a varies rondes aparellades.
 8. Cada ronda es jugarà a 101 punts o 45 minuts (allò que abans es produeixi).
 9. Les partides empatades no es desempataran.
 10. Per la primera mà de cada enfrontament es sortejarà qui comença a cantar alçant una carta al atzar. Si és oros cantarà el jugador de la dreta de qui l’ha alçada, copes el segon per la dreta, espases el tercer i bastos qui l’ha alçada.
 11. En cas de que el repartidor doni malament les cartes, podrà tornar a repartir. Si torna a repartir malament, la mà passarà al jugador de la dreta, cantant triomf aquest últim.
 12. Està permès contrar, recontrar i santvicentar tant si es canta pal (x2, x4, i x8 respectivament) com botifarra (x4, x8 i x16 respectivament).
 13. Un cop repartides les cartes podran mirar-les el jugador a qui toca marcar trumfo i els rivals però no el company de qui ha de cantar que haurà d’esperar a que el seu company canti trumfo o delegui, per a poder mirar les seves cartes. Les úniques paraules permeses seran Oros, Copes, Espases, Bastos, Botifarra i Delego; Bé, Contro, Recontro i Santvicenç –
 14. Es jugarà segons el sistema de la Botifarra Lliure (Occidental), aplicant les següents regles:
 15. Pel primer jugador a jugar la basa: pot jugar qualsevol carta. El pal d’aquesta carta és el que anomenarem pal de sortida.
 16. Per la resta de jugadors les normes són les següents:
  1. És obligatori servir del pal de sortida.
  2. És obligatori guanyar als contraris.
  3. Si no es guanya, cal jugar:
   1. si està guanyant el company: una carta amb valor (10, 11, 12, 1 o 9) o la més baixa del pal que es jugui.
   2. si estan guanyant els contraris: la més baixa del pal que es jugui. Excepció: el segon jugador de la basa, si no pot servir, pot jugar una carta amb valor ( mb l’esperança que guanyi el seu company).
 17.  Durant el transcurs de la mà, només es podrà consultar la última basa jugada.
 18. No es podran tirar les darreres bases quan aquestes es cregui que són totes fermes.
 19. Si en una partida es produeix un renuncio, s’assignarà a la parella que no l’ha fet la totalitat dels punts en joc en aquella mà.
 20. No es pot recollir una carta que estigui jugada, únicament en el cas que impliqui un renuncio, i només si encara no s’ha començat la següent mà, serà possible de desfer l’error.
 21.  En acabar de jugar la ronda, la parella guanyadora està obligada a fer arribar a la organització el resultat de la mateixa. El full de resultats s’haurà de signar per part de les dues parelles.
 22. La classificació final serà per nombre de partides guanyades, aplicant-se en cas d’empat i per aquest ordre els desempats: resultat particular (en cas que totes les parelles empatades hagin jugat entre elles), diferència de punts (favor – contra), major nombre de punts a favor.
 23. En cas de qualsevol discrepància en una partida, s’haurà d’avisar als àrbitres/organitzadors del campionat, i aquest diran el què s’ha de fer. La decisió dels àrbitres/organitzadors serà inapel·lable.
 24. L’organització es reserva el dret de variar o interpretar el present reglament pel bon funcionament del campionat.
 25. La participació en el campionat implica l’acceptació d’aquest reglament i de les decisions de l’organització.
 26. Els premis a la parella guanyadora seran lliurats el  dia 3 de setembre a partir de les 10:30h  dins dels actes de la Segona Festa del barri del Turó de Gardeny.
Torna
Des de aquí podràs uneix-te al grup de WhatsApp de les activitats que des de l'associació Turó de Gardeny portem a terme.
Com podem ajudar-te?