El barri Turó de Gardeny aposta per una recollida de brossa responsable, ecològica i efectiva

Comparteix

Aquest dijous, 16 de febrer de 2017, l’Associació Veïnal Turó de Gardeny s’ha reunit amb tècnics de l’empresa URD –Rosroca amb la intenció d’intercanviar inquietuds en torn a la recollida selectiva de brossa en la nostra ciutat.

Com la majoria de la ciutadania de Lleida ja sap, perquè així ho hem difós a través de les xarxes i dels mitjans d’informació de la nostra ciutat, els veïns i veïnes del nostre barri han mostrat sempre una gran inquietud pel medi ambient. I, en aquesta línia, moltes de les nostres propostes i demandes presentades a les entitats públiques i privades a les quals la nostra associació veïnal ha accedit, estaven orientades envers la consecució de polítiques de protecció del Medi Ambient, tant urbà com a interurbà i, sempre, en sintonia amb l’assoliment d’un nivell de convivència òptim entre tots i totes basat en el respecte mutu i en la preservació del Medi. Per això hem apostat i apostem perquè la nostra brossa, allò que refusem cada dia, sigui seleccionada i reciclada i així contribuir a augmentar el benestar comú de tot i totes i a contribuir en la millora del la Naturalesa.

El veïns i veïnes del barri hem demanat i continuem insistint per un sistema de recollida de brossa i deixalles selectiva que no produeixi cap impacte mediambiental i que al mateix temps faciliti i millori la vida quotidiana del tota la ciutadania. Per aquesta raó, des d’un primer moment, hem demanat que la brossa de les nostres llars es poguessin dipositar en contenidors soterrats, reduint considerablement la contaminació visual dels nostres carrers, així com la reducció o eliminació dels mals olors i, presumiblement, la disminució dels actes vandàlics contra contenidors de brossa… Entenem que aquest es el propòsit de tothom; aconseguir un sistema de recollida òptim, còmode, selectiu, respectius amb el Medi Ambient i a l’abast de tota la ciutadania 24 hores al dia.

Doncs bé, en aquesta línia, la societat URD Rosroca ha presentat a l’Associació veïnal Turó de Gardeny un nou sistema de recollida de brossa que respon a les característiques abans exposades. Un projecte de recollida de brossa totalment automatitzat, respectuós amb el Medi Ambient, ràpid i efectiu consistent en la recollida de la brossa en punts concrets la qual es traslladada per absorció fins un punt de trobada o central contenidor ja seleccionada. Aquest sistema ja ha estat instal·lat a Barcelona i en altres ciutats d’altres països europeus i el resultat ha estat extraordinari.

L’Associació Veïnal, després de fer una primera valoració de les avantatges i inconvenients d’aquest sistema revolucionari, ha cregut convenient acordat organitzar una xerrada informativa pels veïns i veïnes del Barri i de la resta de la ciutat de Lleida perquè puguin conèixer aquest sistema i valorar si, en el seu moment, podria acabar essent una bona solució pels problemes que al respecte té la nostra ciutat.