incidència@9 de març de 2016

Comparteix

Lloc:  Mur de contenció del Passeig Onze de Setembre. 

1

Descripció: El mur de contenció que hi ha en el Passeig Onze de Setembre,  està cada vegada mes inclinat -perill d’ensorrament-

Les pluges han provocat lliscaments de roques i terra que acaben en la vorera.

No existeix cap manteniment ni cap canalització per recollir aquesta pluja i la malla que ha d’evitar despreniments està deteriorada o coberta pels sediments dels vessaments passats.

Procés: comunicat a l’Ajuntament