seguiment bimensual de les necessitats i propostes de millores de la zona d’influència de l’Associació

Comparteix

S’ha fet una nova actualizatció del dossier

A continuació tenim l’actualizatció bimensual -mes de Setembre- del  seguiment del dossier.

També el pots vere directament clicant “Continua la lectura de →”

 

ZONA VERDA corresponent a l’area del carrer Albert Porqueras
1. Neteja NO
2. Poda arbres -fruit- NO
3. Pas de vianants al carrer NO
4. Connexió Albert Porqueras rotonda pujada Nord Gadeny -projectat al POUM- NO
5. Acondicionament d’aparcament:

5.1. Cobrint l’espai d’aparcament amb grava

NO

5.2. Senyalització aparcament

NO
6. Control policial:

6.1. Control proliferació d’abocadors il·legals

NO

6.2. Control estupefaents

SI
7. Control agents civics.

7.1. Una campanya de conscienciació

NO

7.2. Adequació lloc passeig gossos

NO
8. Reposició de les rajoles de la vorera NO
TOTAL ZONA VERDA 1/11
ZONA ROSA Part Sud Residencial -entre Ludoteca/bressol  Gardeny i Residencial Alosa-
1. Construcció de la plaça:

1.1. Nom plaça

NO

1.2. Adequació terreny amb voreres vegetals, terra compactada

NO

1.3. Màquines aire lliure

NO

1.4. Tancament perimetral

NO

1.5. Senyalització prohibint entrada gossos

NO

1.6. Cobriment dels forat

NO
2. La poda controlada branques xops NO
3. Soterrament del canal NO
4. Neteja sistemàtica de la vegetació seca NO
5. Pipi-cans NO
6.Ficar llum a tota la zona sud del residencial Alosa NO
7. Augment seguretat

7.1. Implementar la figura del “Policia de Barri”

NO

7.2. Instal·lar dispositius electrònics de vigilància

NO

7.3. Lluitar contra el tràfic de drogues, furts i robatoris en habitatges.

NO
TOTAL ZONA ROSA 0/16
ZONA BLAVA Pista esportiva/falda Nord del Turó de Gardeny/Ludoteca
1. Pista

1.1. Neteja

SI

1.2. Revisió seguretat elements comuns -pista-

SI

1.3. Focus de llum

NO

1.4. Claus complex

SI

1.5. Nom -pista-

NO

1.6. Prohibició entrada d’animals

NO

1.7. Voreres d’accés a la pista

NO

1.6. Filat a punt de caure

NO

1.7.  Eliminació/substitució  de les voreres amb pedres

NO

1.8.  Obertura / tancament d’aquest,  amb un horari consensuat

NO
2. Font aigua zona NO
3. Cobriment lloses properes a ludoteca SI
4. Repoblació faldilla Turó amb especies vegetals autòctones NO
5. Bancs zona NO
6. Voreres d’accés al voltant de tota la ludoteca -cares Oest i Sud- NO
TOTAL ZONA BLAVA 4/15
ZONA GROGA Parc infantil Horitzó/petanca
1. Mantiment parc:

1.1. Substitució terra

NO

1.2.Tapar forats, fer drenatge.

NO

1.3. Revisió/Manteniment seguretat elements comuns

NO

1.4. Nom parc

NO
2. Poda/substitució arbres morts NO
3. Neteja i manteniment gespa SI
TOTAL ZONA GROGA 1/6
ZONA VERMELLA Passeig Onze de Setembre
1. Poda  arbres/llavors NO
2. Soterrament contenidors NO
3. Construcció vial Once de Setembre NO
4. Treure cartell construcció Ludoteca SI
5. Sortida emergència NO
6. Dotacions que patrullin per la nit per evitar carreres NO
7. Bandes rugoses NO
TOTAL ZONA VERMELLA 1/5
ZONA BLAVA Zona cardenal cisneros/Museu
1. Eixamplament borera Cardenal Cisneros NO
2. Posicionar fanals NO
3. Adequació zones enjardinades/murs NO
4. Construcció rotonda cruïlla Cardenal Cisneros i la pujada al Turó NO
5. Col·legi instituts de la zona

5.1. Sortida d’emergència del col·legi/institut de la zona

NO

5.2.  Pas de vianants elevat.

SI

5.3. Bandes rugoses

NO
TOTAL ZONA BLAVA 1/6
ZONA LILA pujada Nord al Turó/Plana Turó/Castell dels Templers
1. Neteja de la zona NO
2. Reestructuració del lloc -bancs,zona verda- NO
3. Font d’aigua NO
4. Parc infantil al Turó NO
5. Compliment normativa municipal i plec condicions -discoteca -pendent NO
6. Endreçament SI
TOTAL ZONA LILA 1/6
TOTAL DE ACTUACIONS REALITZADES:a 2 de Setembre de 2015

14%