Associa’t

Pot associar-se qualsevol persona, major d’edat i en ple ús de la seva capacitat legal, que resideixi dins l’àmbit territorial de l’Associació.

Automàticament tots els membres de la família passaran a formar part de la mateixa si així ho desitja el nou soci, i se’ls expedirà un carnet a cada membre de la família.

Hi ha dues formes d’associar-se, la primera manera és omplint el formulari del final d’aquesta entrada, i la segona és imprimint aquest document i omplint-lo correctament.  Serà indispensable  remetre el document per  carta o fer-nos-el  arribar  al nostre local o bé enviar-lo a la nostra adreça electronica – turodegardeny@gmail.com – perquè et puguem donar d’alta.

La quota anual és de 20 euros l’any i es paga per avançat, a partir del mes de gener, per domiciliació bancària o pagament presencial. 

Pertànyer a l’associació et dóna dret a participar en les decisions i activitats que organitza l’Associació. Tindràs dret a tota la informació de la qual disposa l’Associació (documentació, actes, etc ..). A més coneixeràs de primera mà les actuacions / reivindicacions de la mateixa.

Cada família tindrà un vot per a qüestions que afectin el barri. També podrà ser elector i elegible per als càrrecs de la Junta Directiva.
D’altra banda els socis han de complir els Estatuts i  els acords adoptats en les Assemblees.

L’Associó disposa d’una assegurança de responsabilitat civil en totes les activitats que imparteix.

Totes les dades són confidencials i d’ús exclusiu de l’Associació veïnal Turó de Gardeny.

En cas de voler pagar la teva quota de soci en croats dirigeix-te aquesta pàgina.

Tramitació online:

  Dades personals:


  Altres Membres de la Unitat Familiar que també seran socis:
  Membre 1

  Membre 2

  Membre 3

  Membre 4

  Autorització bancaria
  El titular del CC autoritza a l'Associació veïnal Turó de Gardeny a girar-li els rebuts que li siguin presentats com a concepte de quota anual

  Des de aquí podràs uneix-te al grup de WhatsApp de les activitats que des de l'associació Turó de Gardeny portem a terme.
  Com podem ajudar-te?