P30715

diari Segre dia 3 de juliol de 2015: “La Paeria dice que la protectrora canina no es una actividad adecuada a l’Horta.”